НП"ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА"

НП"ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА"

НП"ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА"

04.10.2022

За учебната 2022/2023 година в ОУ"Христо Ботев",с.Ореш по Модул 2 Спорт е сформиран 1 отбор поБаскетбол момчета от 5,6 и 7 клас с ръководител Бойко Кирилов - дългогодишен преподавател по физическо възпитание и спорт в нашето училище.