СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г. В ОУ”ХРИСТО БОТЕВ”,С.ОРЕШ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г. В ОУ”ХРИСТО БОТЕВ”,С.ОРЕШ