Честита Баба Марта! Здраве и благополучие за всички! Поздрав и за Пенсонерски клуб в с. Ореш от малките-големи герои! _____ Поздравът е част от тържествата посветени на 150 годишнината на училище в село Ореш

Честита Баба Марта! Здраве и благополучие за всички! Поздрав и за Пенсонерски клуб в с. Ореш от малките-големи герои! _____ Поздравът е част от тържествата посветени на 150 годишнината на училище в село Ореш

Честита Баба Марта! Здраве и благополучие за всички! Поздрав и за Пенсонерски клуб в с. Ореш от малките-големи герои! _____ Поздравът е част от тържествата посветени на 150 годишнината на училище в село Ореш

01.03.2023г.