На 11.04.2022г. станаха известни победителите в конкурсите, обявени от ТП „Държавно и горско стопанство – Свищов“ във връзка със седмицата на гората.

На 11.04.2022г. станаха известни победителите в конкурсите, обявени от ТП „Държавно и горско стопанство – Свищов“ във връзка със седмицата на гората.

На 11.04.2022г. станаха известни победителите в конкурсите, обявени от ТП „Държавно и горско стопанство – Свищов“ във връзка със седмицата на гората.