150 ГОДИНИ НАЧАЛО!НА ДОБЪР ЧАС И НА ДОБРА СПОЛУКА!ДА ПРЕБЪДЕ УЧИЛИЩЕТО НА ОРЕШ!

150 ГОДИНИ НАЧАЛО!НА ДОБЪР ЧАС И НА ДОБРА СПОЛУКА!ДА ПРЕБЪДЕ УЧИЛИЩЕТО НА ОРЕШ!

150 ГОДИНИ НАЧАЛО!НА ДОБЪР ЧАС И НА ДОБРА СПОЛУКА!ДА ПРЕБЪДЕ УЧИЛИЩЕТО НА ОРЕШ!

15.09.2022