150 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ ! "Апостоле, плача за тебе ! За твоето смело сърце. Чието туптене послуша - погледна смъртта във лице. ....... Апостоле, моля, прощавай, загдето сме слаби сега. На дело не можем да сторим, твойте тъй мъдри слова.

150 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ ! "Апостоле, плача за тебе ! За твоето смело сърце. Чието туптене послуша - погледна смъртта във лице. ....... Апостоле, моля, прощавай, загдето сме слаби сега. На дело не можем да сторим, твойте тъй мъдри слова.

150 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ ! "Апостоле, плача за тебе ! За твоето смело сърце. Чието туптене послуша - погледна смъртта във лице. ....... Апостоле, моля, прощавай, загдето сме слаби сега. На дело не можем да сторим, твойте тъй мъдри слова.

18.02.2023г.