Награди от конкурса на НЧ "Филип Станиславов",с.Ореш за ръчно изработена мартеница на Валентин Копоев - ІІ клас и Мирая Чудомир Митева - ІV клас

Награди от конкурса на НЧ "Филип Станиславов",с.Ореш за ръчно изработена мартеница на Валентин Копоев - ІІ клас и Мирая Чудомир Митева - ІV клас

Награди от конкурса на НЧ "Филип Станиславов",с.Ореш за ръчно изработена мартеница на Валентин Копоев - ІІ клас и Мирая Чудомир Митева - ІV клас

01.03.2023