Спортният дух владее поколения ученици на нашето Орешенско училище!Поздравления за нашите учители-вдъхновители и на нашите ученици -източник на много вдъхновения!

Спортният дух владее поколения ученици на нашето Орешенско училище!Поздравления за нашите учители-вдъхновители и на нашите ученици -източник на много вдъхновения!

Спортният дух владее поколения ученици на нашето Орешенско училище!Поздравления за нашите учители-вдъхновители и на нашите ученици -източник на много вдъхновения!

03.11.2022