22 април - Международен ден на земята

22 април - Международен ден на земята