ИНТЕРЕСНО И ВЪЛНУВАЩО НАБЛЮДЕНИЕ - ЧАСТИЧНО СЛЪЧЕВО ЗАТЪМНЕНИЕ Слънцето, Луната и Земята се подреждат в почти права линия. При това явление нашият естествен спътник (Луна) закрива частично Слънцето, а сянката му пада върху земната повърхност

ИНТЕРЕСНО И ВЪЛНУВАЩО НАБЛЮДЕНИЕ - ЧАСТИЧНО СЛЪЧЕВО ЗАТЪМНЕНИЕ Слънцето, Луната и Земята се подреждат в почти права линия. При това явление нашият естествен спътник (Луна) закрива частично Слънцето, а сянката му пада върху земната повърхност

ИНТЕРЕСНО И ВЪЛНУВАЩО НАБЛЮДЕНИЕ - ЧАСТИЧНО СЛЪЧЕВО ЗАТЪМНЕНИЕ Слънцето, Луната и Земята се подреждат в почти права линия. При това явление нашият естествен спътник (Луна) закрива частично Слънцето, а сянката му пада върху земната повърхност

25.10.2022