Първо място за Валентин Копоев от І клас на конкурс на община Свищов за Баба Марта

Първо място за Валентин Копоев от І клас на конкурс на община Свищов за Баба Марта

Първо място за Валентин Копоев от І клас на конкурс на община Свищов за Баба Марта