Божидар Спирдонов - ученик от ІV клас,спечели второ място на Регионалния ученически конкурс за рисунка "Алеко" на тема "Опознай родината,за да я обикнеш!"конкурс

Божидар Спирдонов - ученик от ІV клас,спечели второ място на Регионалния ученически конкурс за рисунка "Алеко" на тема "Опознай родината,за да я обикнеш!"конкурс

Божидар Спирдонов - ученик от ІV клас,спечели второ място на Регионалния ученически конкурс за рисунка "Алеко" на тема "Опознай родината,за да я обикнеш!"конкурс