Съобщение

Съобщение

ОУ"Христо Ботев",с.Ореш ще участва в междуучилищни дейности по проект "Подкрепа за успех"