175 години от рождението на Христо Ботев - патрон на училището в Ореш

175 години от рождението на Христо Ботев - патрон на училището в Ореш

175 години от рождението на Христо Ботев - патрон на училището в Ореш

06.01.2023г.