22 АПРИЛ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА Земята е наш дом ! Ние, учителите и учениците от ОУ "Христо Ботев" с. Ореш, сме съпричастни към действията за опазване и съхраняване на живота на планетата ЗЕМЯ ! ЗАСАЖДАМЕ БЪДЕЩЕ

22 АПРИЛ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА Земята е наш дом ! Ние, учителите и учениците от ОУ "Христо Ботев" с. Ореш, сме съпричастни към действията за опазване и съхраняване на живота на планетата ЗЕМЯ ! ЗАСАЖДАМЕ БЪДЕЩЕ

22 АПРИЛ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА Земята е наш дом ! Ние, учителите и учениците от ОУ "Христо Ботев" с. Ореш, сме съпричастни към действията за опазване и съхраняване на живота на планетата ЗЕМЯ ! ЗАСАЖДАМЕ БЪДЕЩЕ