Училищни учебни планове за 1 - 7 клас

Училищни учебни планове за 1 - 7 клас

Заповед №3523-200/31.05.2019г. за извършен избор на заявител по схема "Училищен плод+ и схема +Училищно мляко"