Добре дошли в нашия сайт!

Директор

  • Маргарита Лазарова Мариянова
  • директор
  • преподава: музика
  • Милка Стефанова Расимова директор заместване
  • преподава: предмети I-IVклас

Начални учители

Анелия Славова Данезиева 
класен ръководител на I III клас

Десислава Веселинова Манева
класен ръководител на II - IV клас

Прогимназиални учители

Бойко Кирилов Иванов 
класен ръководител на V- VI клас
преподава: математика, физика и
физическо възпитание и спорт 

Вероника Иванова Ранкова-Расимова
класен ръководител на VІІ клас 
преподава: история и цивилизации
, география и икономика, технологияи и предприемачество

Александър Иванов Атанасов
преподава: български език и литература, информационни технологии 

Милена Люсева  Цанева

преподава: английски език

Росица Захариева Петрова 
преподава: химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, изобразително изкуство 

 

 

Учители - целодневна организация

Белла Ангелова Тодорова

Специалисти

Анелия Ламбева Левиджова

ЗАТС

Евелина Стоева 
Главен счетоводител

Помощен персонал

Румен Петров Томов  
шофьор автобус

Иваничка Ченкова Милушева 
хигиенист

"Знаем, защото можем! Можем, защото знаем!"

Новини

проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

Проекти

"Твоят час"