• ОУ "Христо Ботев" - с. Ореш
 • ОУ "Христо Ботев" - с. Ореш
 • Съобщение
  ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ С УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  Съобщение
  ОУ"Христо Ботев",с.Ореш ще вземе участие в междуучилищните дейности по проект "Подкрепа за успех"
 • Предстоящи обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти
  Предстоящи обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Добре дошли в нашия сайт!

Директор

 • Маргарита Лазарова Мариянова
 • директор
 • преподава: музика
 •  

Начални учители

Анелия Славова Данезиева 
класен ръководител на IIIV клас

Милка Стефанова Расимова
класен ръководител на I - III клас

Прогимназиални учители

Бойко Кирилов Иванов 
класен ръководител на VI клас
преподава: математика, физика и атрономия и
физическо възпитание и спорт 

Александър Иванов Атанасов

преподава: български език и литература, история и цивилизации, технологияи и предприемачество

Росица Захариева Петрова 

класен ръководител на V-VІІклас 
преподава: химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, изобразително изкуство,музика 
 

Мария Свиленова Борисова

преподава: английски език,компютърно моделиране и 

информационни технологии, 

география и икономика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисти

Анелия Ламбева Левиджова

ЗАТС

Евелина Стоева 
Главен счетоводител

Помощен персонал

 

Иваничка Ченкова Милушева 
хигиенист

Марин Димитров Митев

огняр

"Знаем, защото можем! Можем, защото знаем!"

Проекти

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ НА МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ Обща
"Твоят час"