Добре дошли в нашия сайт!

Директор

  • Маргарита Лазарова Мариянова
  • директор
  • преподава: музика
  •  

Начални учители

Анелия Славова Данезиева 
класен ръководител на IIIV клас

Милка Стефанова Расимова
класен ръководител на I - III клас

Прогимназиални учители

Бойко Кирилов Иванов 
класен ръководител на VI клас
преподава: математика, физика и атрономия и
физическо възпитание и спорт 

Александър Иванов Атанасов

преподава: български език и литература, история и цивилизации, технологияи и предприемачество

Росица Захариева Петрова 

класен ръководител на V-VІІклас 
преподава: химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, изобразително изкуство,музика 
 

Мария Свиленова Борисова

преподава: английски език,компютърно моделиране и 

информационни технологии, 

география и икономика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисти

Анелия Ламбева Левиджова

ЗАТС

Евелина Стоева 
Главен счетоводител

Помощен персонал

 

Иваничка Ченкова Милушева 
хигиенист

Марин Димитров Митев

огняр

"Знаем, защото можем! Можем, защото знаем!"

Новини

проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

Проекти

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ НА МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ Обща
"Твоят час"